info@mfi.ba 033 666 233 Jukićeva 75, Sarajevo

Krediti

Maksimalni iznos kredita: 10.000 KM

Fondacija kredite plasira na teritoriji Bosne i Hercegovine svim gradjanima BiH

Mikrokreditni program Prve Islamske mikrokreditne fondacije je dizajniran da pomogne socijalno ugroženim kategorijama stanovništva da jednostavnom procedurom apliciranja dobiju beskamatni kredit. Ciljane grupe su: jetimi, udovice, invalidi, poljoprivrednici, socijalno ugrožene kategorije, penzioneri, zaposleni, itd.....

Prva Islamska mikrokreditna fondacija je jedina mikrokreditna fondacija u Bosni i Hercegovini koja posluje po Islamskim principima bankarstva. U svom poslovanju Fondacija ne koristi kamatu, dakle nema nominalnu kamatnu stopu, ne koristi zatezne kamatne stope, te ne uzima pripadajuće joj sudske kamatne stope.

Fondacija za svoje usluge klijentima naplaćuje samo administrativni trošak, gdje je EKS u rasponu od 9,00%- 19,83%.

*Efektivna kamatna stopa je izračunata na dan 12.03.2020. godine za kredit obezbijeđen mjenicama i ispravama o zaplijeni na lična primanja, na iznos 10.000,00 KM i period 18 mjeseci.

U izračun EKS su uračunati sljedeći troškovi: naknada za obradu zahtjeva za finansiranje 9% - jednokratno, fiksno; trošak ovjere lične karte 0,00 KM - 5,00 KM -jednokratno, fiksno; trošak CIPSa, od 0,00 KM -10,00 KM- jednokratno, fiksno; trošak mjenice 0,00 KM - 5,00 KM - jednokratno, fiksno; saglasnost za zaplijenu novčanih primanja 0,00 KM-2,00 KM- jednokratno, fiksno;Navedeni troškovi ovjera su takse koje se plaćaju državi prilikom ovjere dokumentacije.

Iznos kredita (KM) Period otplate 12 mjeseci Mjesečna rata (KM) Iznos kredita (KM) Period otplate 18 mjeseci Mjesečna rata (KM)
Iznos kredita (KM) Period otplate 12 mjeseci Mjesečna rata (KM)

1,000

12 83.33

2,000

12

166.67

3,000

12

250.00

4,000 12

333.33

5,000

12

416.67

6,000 12

500.00

7,000

12

583.33

8,000

12

666.67

9,000

12

750.00

10,000

12

833.33

Iznos kredita (KM) Period otplate 18 mjeseci Mjesečna rata (KM)

1,000

18 55.56

2,000

18 111.11

3,000

18 166.67
4,000 18

222.22

5,000

18 277.78

6,000

18

333.33
7,000 18

388.89

8,000

18

444.44

9,000 18

500.00

10,000 18

555.56

Fondacija zadržava pravo na promjenu navedenih uslova u skladu sa važećim procedurama.

godine Fondacija je bila predmet Šerijatske revizije od strane Šerijatske revizorske kuće IFAAS iz Engleske, koja je Fondaciji izdala certifikat da je kompletno poslovanje Fondacije u skladu sa AAOIFI  šerijatskim standardima poslovanja.

Od svog postojanja 2001. godine pa do 2020. godine Fondacija je na tržište BiH plasirala više od 20.000 beskamatnih Qard Hassan kredita, te pomogla mnogim građanima BiH da unaprijede svoj životni standard. Beskamatnim mikrokreditiranjem naši klijenti su pokrenuli male biznise, završili škole, obnovili svoje kuće, itd