info@mfi.ba 033 666 233 Jukićeva 75, Sarajevo

COVID-19

Poštovani klijenti,

Uzevši u obzir novonastalu situaciju vezano za pandemiju virusa COVID-19 i ekonomske posljedice do kojih je došlo, Prva islamska mikrokreditna fondacija Vas obavještava da će  svim svojim klijentima biti na  raspolaganju  posebne mjere za prevazilaženje eventualnih poteškoća u otplati kreditnih zaduženja.

U skladu sa odlukama  Agencije za bankarstvo FBiH, Prva islamska mikrokreditna fondacija  svim svojim klijentima omogućava  odobravanje posebnih mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije.

Posebne mjere koje smo pripremili svojim klijentima  su:

Reprogram mikrokredita - mogućnost produženja roka otplate sa grace periodom.

Posebne mjere su privremenog karaktera i na snazi su do 31.12.2021.godine i bit će ponuđena klijentima kojima je došlo do izmjena u prihodima te je, u skladu sa tim, otežano izmirenje obaveza po mikrokreditu.

Proces aplikacije:

Klijent može usmenim putem podnijeti Zahtjev za reprogram uz obavezu potpisivanja zahtjeva  prilikom dolaska u službene prostorije Fondacije.

Klijent može podnijeti Zahtjev za reprogram u službenim prostorijama Fondacije.Poslije toga će Fondacija dostaviti Ponudu uslova za traženu posebnu mjeru.

Prihvatanjem Ponude klijent je saglasan da se na mikrokreditu uradi privremena posebna mjera.

Informacije za ostale troškove:

Prilikom odobravanja repograma, Fondacija neće obračunavati iznos administrativnog troška, niti bilo kakve druge troškove obrade i odobravanja kredita.

Također, Fondacija neće korisnicima  u odobrenom  grace periodu obračunavati  bilo kakve troškove.

Za više informacija možete nas kontaktirati i putem telefona : 033 666 233 i 033 666 224 ili na broj vibera 061233 455 ili  putem e-maila: info@mfi.ba