mirnes@mfi.ba 033 666 233 Jukićeva 75, Sarajevo

Krediti

Maksimalni iznos kredita: 10.000 KM

Fondacija kredite plasira na teritoriji Bosne i Hercegovine svim gradjanima BiH

Mikrokreditni program Prve Islamske mikrokreditne fondacije je dizajniran da pomogne socijalno ugroženim kategorijama stanovništva da jednostavnom procedurom apliciranja dobiju beskamatni kredit. Ciljane grupe su: jetimi, udovice, invalidi, poljoprivrednici, socijalno ugrožene kategorije, penzioneri, zaposleni, itd.....

Prva Islamska mikrokreditna fondacija je jedina mikrokreditna fondacija u Bosni i Hercegovini koja posluje po Islamskim principima bankarstva. U svom poslovanju Fondacija ne koristi kamatu, dakle nema nominalnu kamatnu stopu, ne koristi zatezne kamatne stope, te ne uzima pripadajuće joj sudske kamatne stope.

2013. godine Fondacija je bila predmet Šerijatske revizije od strane Šerijatske revizorske kuće IFAAS iz Engleske, koja je Fondaciji izdala certifikat da je kompletno poslovanje Fondacije u skladu sa AAOIFI šerijatskim standardima poslovanja.

Od svog postojanja 2001. godine pa do 2017. godine Fondacija je na tržište BiH plasirala više od 17.000 beskamatnih Qard Hassan kredita, te pomogla mnogim građanima BiH da unaprijede svoj životni standard. Beskamatnim mikrokreditiranjem naši klijenti su pokrenuli male biznise, završili škole, obnovili svoje kuće, itd